Krugher i Brent

Krugher i Brent je jedna od najmlađih pivara na domaćem tržištu. Osnovana je 1991 godine, i bila je prva mini pivara na prostoru tadašnje SFRJ. Sa proizvodnjom se počelo naredne godine.

Proizvodnja se bazira na kvalitetnim sirovinama,kao sto su nemački kvasac i čuveni nemački hmelj kompanije”Bart i Sinovi”, samim tim dobija se i priozvod prepoznatljivog ukusa.

Kapaciteti pivare se ne mogu meriti sa liderima te su proizvodi dostupni uglavnom na području južnog Banata i malim delom u Beogradu, Novom Sadu i Subotici.

Na samom početku prodaja je bila isključivo u buradima, da bi se kasnije prešlo na flaširanje. Danas se pivo “Krugher i Brent” puni u staklenim ambalažama od 0,5 lit i 0,33 litara kao i PET ambalažu od 2 litra a proizvodi se svetlo “LAGER BEER” , crno “EXTRA STOUT” i crveno “RED BEER”.